ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ ژانویه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search


  • ۱۲۳۰ - شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر
رویدادها
  • ...
  • ...
زادروزها
درگذشت‌ها

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ دی/درگذشته‌ها

به دلیل همسان نبودن روزهای گاه‌شمار میلادی و جلالی و قمری در سال‌های متوالی، یادبودهای هر گاهشمار در زیر صفحهٔ خودش قرار دارد و به کمک الگوی مبدل تاریخ یادبودها جمع‌آوری می‌شوند. برای ویرایش یادبودهای این روز صفحات زیر را ویرایش کنید:

و برای یادبودهای قمری وپ:یادبودهای برگزیده/قمری را بررسی نمائید.