ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ ژانویه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search


رویدادها
  • ...
  • ...
زادروزها
  • ۱۳۵۴ - سارا محمدی‌اردهالی (شاعر) - تهران
  • ...
درگذشت‌ها

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ دی/درگذشته‌ها

  • ...

به دلیل همسان نبودن روزهای گاه‌شمار میلادی و جلالی و قمری در سال‌های متوالی، یادبودهای هر گاهشمار در زیر صفحهٔ خودش قرار دارد و به کمک الگوی مبدل تاریخ یادبودها جمع‌آوری می‌شوند. برای ویرایش یادبودهای این روز صفحات زیر را ویرایش کنید:

و برای یادبودهای قمری وپ:یادبودهای برگزیده/قمری را بررسی نمائید.