الگو:جعبه گفتاورد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
عنوان آزمایشی

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

--منبع
50px توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طرز استفاده

The {{quote box}} template allows you to easily put a quote (and its source) inside a box, with flexible control over bordering, background color, alignment, and other features. The box itself is floating div, which (like images) can appear on the right or left or across the entire page. Article text will wrap around the div in the first two cases. This is useful in articles which are short on images and need some graphic-like element, or where an important or interesting quote wants to be presented in a way that sets it off from the surrounding text.

Caution: this is a div-based template, and may break if indented using wikitext syntax. This is a current limitation of the wikipedia HTML parsing software.

نمونه

خالی

{{جعبه گفتاورد
 |عنوان = 
 |گفتاورد = 
 |منبع = 
 |تراز = 
 |عرض = 
 |حاشیه = 
 |اندازه قلم = 
 |رنگ پس‌زمینه = 
 |شکل‌بندی = 
 |پس‌زمینه عنوان = 
 |رنگ قلم عنوان = 
 |شکل‌بندی عنوان = 
 |تراز گفتاورد = 
 |شکل‌بندی گفتاورد = 
 |گیومه گفتاورد = 
 |تراز منبع = 
 |شکل‌بندی منبع = 
}}

به همراه توضیحات

{{جعبه گفتاورد
 |عنوان= <!-- عنوان گفتاورد -->
 |گفتاورد= <!-- متن گفتاورد -->
 |منبع= <!-- منبع گفتاورد -->
 |تراز= <!-- چپ، راست، وسط -->
 |عرض= <!-- به پیکسل (مثلا ۱۰۰px) -->
 |حاشیه= <!-- به پیکسل (مثلا ۱۰px) -->
 |اندازه قلم= <!-- به پیکسل (مثلا ۲۰px) -->
 |رنگ پس‌زمینه = <!-- قرمز، سبز، آبی، خاکستری، سفید، یا کد رنگ مربوطه مانند: #ffffff -->
 |شکل‌بندی = <!-- <!-- دستورات سی اس اس -->
 |پس‌زمینه عنوان = <!-- قرمز، سبز، آبی، خاکستری، سفید، یا کد رنگ مربوطه مانند: #ffffff -->
 |رنگ قلم عنوان= <!-- رنگ خط عنوان -->
 |شکل‌بندی عنوان = <!-- برای غیر فعال بودن خالی بگذارید در غیر این صورت با یک حرف پر کنید -->
 |تراز گفتاورد= <!-- چپ، راست، وسط -->
 |شکل‌بندی گفتاورد = <!-- دستورات سی اس اس -->
 |گیومه گفتاورد = <!-- برای غیر فعال بودن خالی بگذارید در غیر این صورت با یک حرف پر کنید -->
 |تراز منبع = <!-- چپ، راست، وسط -->
 |شکل‌بندی منبع = <!-- دستورات سی اس اس -->
}}

Various example codes and their results. For more intricate examples see en:Template:Quote_box/examples

توضیحات

Basic parameters

 • title عنوان= Optional title to appear at the top of the quote box
 • quote نقل‌قول= The quote or text to be displayed in the box
 • source منبع= Optional source of the quote (author, publication, etc.)

Main box styling

 • align تراز- Alignment of the quote box on the page - left/right/center. Defaults to right alignment.
 • width عرض- The width of the quote box. Defaults to the width of the quote included.
 • border حاشیه- The width of the quote box border. Defaults to 1px. Remeber to include 'px' or 'em' to specify the correct width.
 • fontsize اندازه خط- The fontsize of the quote box text. Defaults to ۸۸٪.
 • bgcolor رنگ پسزمینه- The RGB background color of the box. Defaults to #F9F9F۹ (light gray)
 • style شکل‌بندی- A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding parameters

Title styling

 • title_bg پسزمینه عنوان- The RGB background color of the title. Defaults to #F9F9F۹ (light gray)
 • title_fnt رنگ خط عنوان- The title font color. Defaults to black
 • tstyle ت شکل‌بندی- A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding title parameters

Quote styling

 • qalign تراز نقل‌قول- Alignment of the quote element - left/right/center. Defaults to left
 • qstyle شکل‌بندی نقل‌قول- A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding quote parameters
 • quoted گیومه نقل‌قول- If this parameter evaluates to true (is not 0, false, or empty) the quote box will enclose the quote in fat-quotes. Use judiciously, and read the Manual of Style.

Source styling

 • salign تراز منبع- Alignment of the source element - left/right/center. Defaults to the value of qalign.
 • sstyle شکل‌بندی منبع- A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding source parameters


Examples

Floating and wrapping

Minimal code, defaults to floating right and minimal عرض:

{{جعبه نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
}}
{{LI}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Floating right:

{{جعبه نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |عرض = 50%
 |تراز = right
}}
{{LI}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Floating left:

{{جعبه نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |عرض = 50%
 |تراز = left
}}
{{LI}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Centered (but not floating any more):

{{جعبه نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |عرض = 50%
 |تراز = وسط
}}
{{LI}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Fat-نقل‌قولs

Using fat-نقل‌قولs:

{{جعبه نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |نقل‌قولd = 1
}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

نقل‌قول alignment

{{جعبه نقل‌قول
 |عنوان = Centered نقل‌قول
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |تراز نقل‌قول = وسط
}}
Centered نقل‌قول

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

{{جعبه نقل‌قول
 |عنوان = Left عنوان, right نقل‌قول
 |ت شکل‌بندی = text-align: left;
 |نقل‌قول = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
 |منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |تراز نقل‌قول = right
}}
Left عنوان, right نقل‌قول

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

جستارهای وابسته