ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ آبان

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اینجا که
سرزمین زمستان است، ایستاده‌ام
تا یـاد بهــار را زنده نگــه دارم...
زادروزها
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...