باز کردن منو اصلی

ویکی‌ادبیات β

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ تیر

< ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده
کاشتن برای کودکان و
روییدن کنار کودکان
زادروزها
  • ۱۳۲۹ - مصطفی رحمان‌دوست (شاعر، نویسنده و مترجم) - رزن همدان
  • ۱۳۳۸ - قاسم‌علی فراست (داستان‌نویس) - گلپایگان
  • ۱۳۴۸ - حسین ورجانی (داستان‌نویس) - قم
  • ۱۳۵۰ - فریاد شیری (شاعر) - صحنهٔ کرمانشاه
  • ۱۳۶۲ - محدمهدی سیّار (شاعر) - زاهدشهرِ فارس
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...