باز کردن منو اصلی

ویکی‌ادبیات β

جایزه ادبی پروین اعتصامی

جایزۀ ادبی پروین اعتصامی یک جایزۀ دوسالانۀ ادبی است که بر پایۀ اساس‌نامۀ مصوب جلسۀ ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ شواری عالی انقلاب فرهنگی، برای تقدیر از زنان ادیب و پژوهنده در عرصۀ زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

در حال حاضر، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مسئولیت برگزاری و مدیریت دبیرخانۀ این جایزه را بر عهده دارد.