باز کردن منو اصلی

ویکی‌ادبیات β

بحث کاربر:هوای تازه

درود و وقت به خیر منبع‌دهی‌ات هنوز اشکال داره.

  • تکراری‌ها فقط ref name
  • تکمیل اطلاعات کتاب‌شناختی هم‌زمان با منبع‌دهی
  • دو صفحه فقط «و» و چندین صفحه فقط «تا»
  • ...
بازگشت به صفحه کاربر «هوای تازه».