باز کردن منو اصلی

ویکی‌ادبیات β

بحث کاربر:صدرا

درود و سپاس از تلاش‌های شما

نتیجهٔ بررسی مدخل‌ها

علی‌اکبر دهخدا

برای دریافت نظرات مکتوب داوری، بین ساعت ۱۱صبح تا ۴بعدازظهر، به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مراجعه کنید. سپاس

عباس یمینی‌شریف

کار در این مدخل به‌نیکی پیش می‌رود. ضمن تبریک، حداکثر تا چند روز دیگر به‌پایان ببرید تا مدخلی دیگر سفارش بگیرید. سپاس

بازگشت به صفحه کاربر «صدرا».