الگو:گیومه باز

From ویکی‌ادبیات
Revision as of 17:54, 9 January 2019 by طراوت بارانی (talk | contribs) (۱ نسخه واردشده)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

« الگو:الگوی محافظت‌شده

توضیحات الگو[ایجاد]