ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ مرداد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
محمدعلی جمال‌زاده: اگر سروانتس فارسی
می‌دانست و می‌خواست دن‌کیشوت را به‌فارسی
بنویسد از این بهتر نمی‌شد.
زادروزها
  • ۱۲۹۲ - محمد قاضی (مترجم) - مهاباد
  • ۱۳۶۴ - مجید اسطیری (داستان‌نویس) - تهران
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...