تغییرات

پرش به: ناوبری، جست‌وجو

مدیاویکی:Edittools

۱٬۸۵۱ بایت اضافه‌شده، ‏۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۲
صفحه‌ای تازه حاوی «<!-- متن این قسمت زیر صفحه‌های ویرایش و بارگذاری نشان داده می‌شود --> <!-- Please don't...» ایجاد کرد
<!-- متن این قسمت زیر صفحه‌های ویرایش و بارگذاری نشان داده می‌شود -->
<!-- Please don't translate this page with sub pages (it will render support of that menu for your language very likely unmaintainable) -->
<div id="mw-edittools-charinsert" class="mw-charinsert-buttons" title="Click on the wanted special character.">
<p class="mw-edittools-section" data-section-title="دسته بندی">&nbsp;
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> ·
</p>
<p class="mw-edittools-section" data-section-title="Standard" style="display: none;">&nbsp;
<charinsert>[+]</charinsert> ·
<charinsert>[[+]]</charinsert> ·
<charinsert>[[+|+]]</charinsert> ·
<charinsert>{{+}}</charinsert> ·
<charinsert>– —</charinsert> ·
<charinsert>“+” ‘+’ «+» ‹+› „+“ ‚+‘</charinsert> ·
<charinsert>… ~ | ° <nowiki>&</nowiki>nbsp;</charinsert> ·
<charinsert>≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → ² ³ ½ · §</charinsert>
<br />    
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> ·
<charinsert>[[:File:+]]</charinsert> ·
<charinsert>[[Special:MyLanguage/+]]</charinsert> ·
<charinsert><code>+</code></charinsert> ·
<charinsert>&lt;nowiki>+</nowiki></charinsert>&nbsp;<charinsert><code><nowiki>&lt;nowiki>+&lt;/nowiki></code></nowiki></charinsert> ·
<charinsert><syntaxhighlight>+</syntaxhighlight></charinsert> ·
<charinsert><includeonly>+</includeonly></charinsert> ·
<charinsert><noinclude>+</noinclude></charinsert> ·
<charinsert>#REDIRECT[[+]]</charinsert> ·
<charinsert>&lt;translate>+&lt;/translate></charinsert> ·
<charinsert><languages/></charinsert> ·
<charinsert>&#123;&#123;#translation:&#125;&#125;</charinsert> ·
<charinsert>&lt;tvar|>+&lt;/></charinsert> ·
<charinsert>&#123;&#123;DEFAULTSORT:+&#125;&#125;</charinsert> ·
<charinsert><s>+</s></charinsert>
</p>
</div>

منوی ناوبری