تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جست‌وجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ آذر ۱۳۹۸ ‏۰۸:۱۷
   

‏۲۳ آذر ۱۳۹۸

     ‏۱۶:۲۶  محمدرضا شفیعی کدکنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳٬۶۱۳). . زمستان (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۶:۲۵  یدالله رویایی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵٬۳۰۸). . [آقای مستقیم‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸٬۱۶۴). . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲٬۷۳۴). . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۴۱۰). . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۵:۵۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [زمستان‏ (۱۷×)]
      ‏۱۵:۵۳ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.dolatabadi.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۱۰ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafieeebashajarian.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۱۰ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee-akhavan.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۹ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.zarinkoub.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۸ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.shahriar.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۷ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.khanlari.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۷ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.javan.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۶ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.holand.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۶ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.dolatabadi.gif را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۵ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.darolekram.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۵ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.azarm.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۴ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Shafiee.alavi.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۴ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sha.kelaaass.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۳ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sha ba sayeh.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۳ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sayeh-kadkani-hires.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۲ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bamovahed.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۱ . . زمستان (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Baafshar.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۲۲ آذر ۱۳۹۸

     ‏۱۹:۳۹  عباس زریاب خویی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹٬۴۷۹). . [صداقت‏ (۳×)]
      ‏۱۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . صداقت (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۸). . صداقت (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸٬۹۷۵). . صداقت (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۲۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [صداقت‏ (۴×)؛ بهار‏ (۴×)]
      ‏۱۹:۲۵ . . صداقت (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Zaryab111.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۱۲ . . صداقت (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Khate zaryaab.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۱۰ . . صداقت (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:A zaryaab.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۰۵ . . صداقت (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Abbas zaryab.jpeg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۳۴ . . بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Nahade ketabkhane.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۲۹ . . بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sazman haj.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۲۰ . . بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Talar rodaki.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۱۷ . . بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bagh mozeh.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۰:۴۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵۰). . بهار (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۱ آذر ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۵۰ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bonyad sheer.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۳:۰۷  عباس زریاب خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱٬۷۶۹). . صداقت (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۲:۱۶  حق‌السکوت‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۸۳). . [مکشوف‏ (۱۵×)]
      ‏۲۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵٬۱۵۸). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (شعرهای ماندگار کتاب)
      ‏۲۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۱۱۰). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۰). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (برای کسانی که کتاب را نخوانده‌اند)
      ‏۲۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸۴۳). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (جوایز کتاب)
      ‏۱۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (شخصیت‌پردازی)
      ‏۱۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (فهرست امکان نام‌گذاری‌شده از روی نام کتاب)
      ‏۱۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴۲). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (جوایز کتاب)
      ‏۱۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷۵). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (شعرهای ماندگار کتاب)
      ‏۱۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . مکشوف (بحث | مشارکت‌ها) (شعرهای ماندگار کتاب)