تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جست‌وجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ‏۰۱:۲۲
   

‏۱۸ فروردین ۱۳۹۹

     ‏۱۲:۰۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [طراوت بارانی‏ (۵×)]
      ‏۱۲:۰۷ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Hedayat&dostanash.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۲ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bar mazar hedayat.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۹ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Barmazarhedayat.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۷ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Barmazarhedayat.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۴۶ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Hedayat&akhavan.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۰:۰۴  (سیاههٔ حذف). . [طراوت بارانی‏ (۵×)]
      ‏۱۰:۰۴ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:Hedayat&akhavan.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۱۰:۰۱ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:Barmazarhedayat.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۰۹:۵۸ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:Barmazarhedayat.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۰۹:۵۸ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:Barmazarhedayat.jpg را حذف کرد ‏(20200406052734!Barmazarhedayat.jpg نسخهٔ حذف شدهٔ قدیمی)
      ‏۰۷:۴۰ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:برندگان جایزه قلم زرین را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «رده:جوایز ادبی» و تنها مشارکت‌کننده «طراوت بارانی (بحث)» بود)
     ‏۰۷:۵۲  رده:برندگان جایزه هفت اقلیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۱  رده:برندگان جایزه پن فاکنر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۰  رده:برندگان کتاب‌ِسال حبیب غنی‌پور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۹  (سیاههٔ انتقال). . [طراوت بارانی‏ (۴×)]
      ‏۰۷:۴۹ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:برندگان کتاب‌سال حبیب غنی‌پور را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به رده:برندگان کتاب‌ِسال حبیب غنی‌پور منتقل کرد ‏
      ‏۰۷:۳۹ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:برندگان جایزه قلم‌زرین را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به رده:برندگان جایزه قلم‌ِزرین منتقل کرد ‏
      ‏۰۷:۳۸ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:برندگان جایزه کتاب‌سال دفاع مقدس را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به رده:برندگان جایزه کتاب‌ِسال دفاع مقدس منتقل کرد ‏
      ‏۰۷:۳۷ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:برندگان جایزه کتاب‌سال را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به رده:برندگان جایزه کتاب‌ِسال منتقل کرد ‏
     ‏۰۷:۴۶  رده:برندگان جایزه هانس کریستین آندرسون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۵  رده:برندگان جایزه مهرگان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۴  رده:برندگان جایزه لاک‌پشت پرنده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۳  رده:برندگان جایزه کتاب‌ِسال دفاع مقدس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۲  رده:برندگان جایزه کتاب‌ِسال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۷:۳۰  رده:برندگان جایزه قلم‌زرین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:جوایز ادبی» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۷:۲۸  رده:برندگان جایزه ملک‌الشعرا بهار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:ادیبان صاحب نام جایزه» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۲۶  رده:برندگان جایزه پروین اعتصامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۵  رده:برندگان جایزه قیصر امین‌پور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۴  رده:برندگان جایزه هوشنگ گلشیری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۲  رده:برندگان جایزه بهرام صادقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۰  رده:برندگان جایزه جلال آل‌احمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۷:۱۸  رده:برندگان جایزه فروغ فرخ‌زاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:ادیبان صاحب نام جایزه» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۱۷  رده:برندگان جایزه صادق هدایت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۷:۱۵  رده:ادیبان صاحب نام جایزه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰). . [طراوت بارانی‏ (۲×)]
      ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
نو    ‏۰۷:۱۳  رده:جوایز ادبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
     ‏۰۷:۱۱  رده:دریافت‌کنندگان جوایز ادبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۶:۵۱  رده:دفن‌شدگان در فرانسه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
نو    ‏۰۶:۳۹  رده:درگذشتگان دور از وطن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)

‏۱۷ فروردین ۱۳۹۹

     ‏۲۰:۱۷  تندرکیا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۰۲). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۷:۱۱  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [طراوت بارانی‏ (۴×)]
      ‏۱۷:۱۱ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Poordavood.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۷:۰۱ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Fazlolah nori.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۶:۴۸ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Jamalzadeh.mohamaali.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۶:۴۳ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Najmabad.hadi.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۱۶ فروردین ۱۳۹۹

     ‏۲۳:۵۴  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [طراوت بارانی‏ (۸×)]
      ‏۲۳:۵۴ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Safa.zabihalah.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۳:۴۶ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Taghizadeh.hasan.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۳:۴۱ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Vladimir Minorsky.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۳:۳۴ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:GhassemeGhani.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۳:۱۶ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Josef Markwar.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۳:۱۵ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Jamalzadeh...mohamaali.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۲:۳۶ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Ghazvini.dafater.2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۲:۳۲ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Ghazvini.dafater.1.png را بارگذاری کرد ‏