تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جست‌وجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ دی ۱۳۹۸ ‏۲۲:۰۷
   

‏۲۷ دی ۱۳۹۸

     ‏۲۱:۴۴  بحث کاربر:آقای مستقیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۲۶). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۴۳  بزرگ علوی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۶۵۸). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۴۲  صادق هدایت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰۳). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۲۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [غزلِ بهار‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۲۵ . . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Nameh alavi be bagheri.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۱:۱۰ . . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Alavi bazgasht.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۱:۰۷ . . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Alavi forodgah.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۰:۳۲  آتش بدون دود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵۴). . پرواز (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۶ دی ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۳۷  آتش بدون دود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۴۶۴). . پرواز (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۲:۴۷  بزرگ علوی‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۳۷). . [غزلِ بهار‏ (۹×)]
      ‏۲۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۵). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (سبک و لحن و ویژگی آثار)
      ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (علوی و سیاست)
      ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (جمال میرصادقی)
      ‏۱۴:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (خاطره‌نویسی)
      ‏۱۴:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (نقد ادبی)
      ‏۰۴:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) (کودکی و نوجوانی)
      ‏۰۴:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۲). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۲:۰۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [غزلِ بهار‏؛ آقای مستقیم‏ (۱۹×)]
      ‏۲۲:۰۹ . . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Abolhasan alavi.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۱۲ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Hedayat-Bozorg Va Partou Alavi-Farzad-Loretta.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۵۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatFantasyPicture.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۵۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedaayatPaintingByKazzemi.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۰ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:SamoisHedayat.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۰ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatWorkRoom.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatCurrentTomb.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedaytFirstTomb.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatWithRouzbeh.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatDarGholhak.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatDansBalmasce.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatAfterFirstSuicide.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatWithEisa.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatInBelgium.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatWithFamilyAndFather.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatWithFather.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:WithBrothers.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatMother.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:HedayatVaOtherFamilyMembers.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۵ . . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:KhanehyePedariHedayat.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۰:۳۳  ه‍.ا.سایه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۱۰). . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۳۱  (سیاههٔ حذف). . [طراوت بارانی‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۳۱ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرویز ناتل خانلری را احیا کرد (۷۰ نسخه) ‏
      ‏۱۲:۲۶ . . طراوت بارانی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرویز ناتل خانلری را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «{{جعبه اطلاعات شاعر و نویسنده | نام = پ...» و تنها مشارکت‌کننده «ذرّه (بحث)» بود)
     ‏۱۱:۱۶  صادق هدایت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۲۳۳). . [آقای مستقیم‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۲۲). . آقای مستقیم (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۶  محمدابراهیم باستانی پاریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . صداقت (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۰:۵۱  من منچستریونایتد را دوست دارم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۰:۴۷  مهدی یزدانی‌خرم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۵ دی ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۴۸  آتش بدون دود‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۴۳۴). . [پرواز‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۵۳۱). . پرواز (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۳). . پرواز (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۴۹  بزرگ علوی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۹۱). . [غزلِ بهار‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۱۴). . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۰ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . غزلِ بهار (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Poyandeh alavi.jpg را بارگذاری کرد ‏