الگو:مصراع

From ویکی‌ادبیات
Revision as of 16:10, 1 October 2021 by درویش خرسند (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

این الگو برای افزودن یک مصراع به شعر به کار می‌رود. برای آشنایی با طرز استفاده از آن به این صفحه مراجعه کنید. خطای لوآ در پودمان:Effective_protection_level در خط 66: attempt to index field 'TitleBlacklist' (a nil value).