ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ خرداد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
بیاندیشیم که خوانندهٔ باشعورِ شعر به‌همان اندازه در تاریخ شعر مؤثر تواند بود که شاعرِ مبتکر.
زادروزها
درگذشت‌ها
رویدادها
  • ...