ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ خرداد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اگر شاعر به نکته‌ایی برسد که
برایش تأثرانگیز باشد، هیچ‌وقت
برای سرودن از آن دیر نیست و...
زادروزها
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها