ایرج افشار

From ویکی‌ادبیات
Revision as of 20:29, 4 April 2019 by بهار (talk | contribs) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ایرج افشار''' نویسنده، ایران‌شناس، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فا...» ایجاد کرد)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ایرج افشار نویسنده، ایران‌شناس، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی، کتاب‌شناس، نسخه‌پژوه و استاد دانشگاه بود.