کاربر:طراوت بارانی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

دو رکعت نماز عشق گر گذاریم همگی

به طراوت برسد دل پژمرده‌مان