ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ اردیبهشت/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اولین بار، شیراز بر لوح گلیِ ایلامی نوشته شد: ۴۰۰۰ سال پیش[۱]