ویکی‌ادبیات:پیوند قرمز

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:رهنمود موضوعی

پیوند قرمز، مانند این، یک پیوندِ داخلی است که به‌رنگ قرمز نشان داده می‌شود. پیوندی با این رنگ، صفحه‌ای را نشان می‌دهد که هنوز ایجاد نشده یا پیش‌تر حذف شده است. گاهی و در بعضی نمونه‌های خاص به‌علت خطاهایی که رخ می‌دهد پیوند، قرمز می‌شود (نادرست نوشتن کلمه یا خطا در بررسی دقیق کلمهٔ مقالهٔ مقصد) که باید با پیوندِ لوله‌ای یا تغییر مسیر یا... اصلاح شود.

مقاله‌ها نباید پیوند قرمز به عناوینی مانند علایقِ عاشقانهٔ یک ادیب مشهور داشته باشند که ممکن است معیارهای سرشناسی را برآورده نکند. پیوند قرمز نباید برای هر فصل از یک کتاب ساخته شود. همچنین نباید به مقالاتِ حذف‌شده پیوند داد؛ مگراینکه دلیلِ حذفِ مقاله، کمیِ سرشناسی یا غیردانشنامه‌ای‌بودن نباشد. به‌طورکلی، هر پیوند قرمز باید در مقاله باقی بماند اگر به اصطلاح، واژه یا موضوعی در پیوند است که می‌تواند دلیلِ موجهی برای ماندن در مقاله‌ای باشد؛ اما برای آنی که هیچ ارتباطی برای مقاله‌شدن ندارند، می‌توان پیوند قرمز را حذف کرد. پیوندِ قرمزی را حذف نکنید؛ مگراینکه مطمئن باشید که در ویکی‌ادبیات نباید مقاله‌ای دربارهٔ آن موضوعِ خاص قرار گیرد.

ساختنِ پیوندِ قرمز

هرگاه دو براکت [[ ]] در اطرافِ یک واژه یا عبارت در مقاله‌ای از ویکی‌ادبیات قرار گیرد و آن واژه یا عبارت، صفحهٔ ابهام‌زدایی یا تغییرِ مسیر نداشته باشد، یک پیوندِ قرمز ساخته می‌شود.

جاهایی که باید از ساختِ پیوند قرمز پرهیز کرد

باید از واردکردن پیوندهای قرمزی که به‌احتمال زیاد، برایشان هیچ مقاله‌ای ایجاد نخواهند شد در مقالات ویکی‌ادبیات خودداری شود، نظیر لینک‌هایی که با قواعدِ نام‌گذاریِ ویکی‌ادبیات سازگار نیست و نباید ایجاد کرد.

در جستارهای وابسته

پیوندهای قرمز در بخشِ جستارهای وابسته نباید بیایند؛ چون از "جستارهای وابسته" برای کمک به خوانندگان در یافتنِ مقالاتِ موجود بهره برده می‌شود و نه مقالاتی که نیست.

در ناوبری‌ها

پیوندهای قرمز در بخش‌هایی همچون {{اصلی|}} و {{بیشتر|}} نیز نباید بیایند؛ چون از چنین ناوبری‌هایی برای کمک به خوانندگان در یافتنِ مقالات موجود بهره برده می‌شود.

در الگوها

از پیوندهای قرمز می‌توان در الگوها استفاده کرد؛ اما نباید در ساختِ چنین پیوندهایی افراط کرد. کاربرانی می‌توانند به ساختِ زیادِ پیوندهای قرمز در الگو دست بزنند که دست‌اندرکارِ ساختِ مقالاتِ آن الگو هستند و می‌دانند که آن‌ها را خواهند ساخت؛ وگرنه پیوندهای قرمز باید از الگو حذف شوند.

در صفحاتِ ابهام‌زدایی

پیوندهای قرمز در صفحاتِ ابهام‌زدایی محدودیتِ استفاده دارند. هدف از صفحاتِ ابهام‌زدایی، هدایتِ خواننده به محتوای دردسترس و موجود است؛ پس پیوندِ قرمز در چنین مطالبی کمک‌کننده نیست.

در رده‌ها

مقاله هرگز نباید با ردهٔ غیرموجود (قرمز) در پایینِ آن برچسب بخورد. یا باید رده را ایجاد کرد یا رده‌ای که نیست و قرمزرنگ است باید حذف شود یا به یک ردهٔ موجود متصل شود.

در نام افراد

از پیوندِ قرمز به نام افراد باید اجتناب شود، به‌ویژه هنگامی که نامی عمومی باشد و ممکن است موجبِ نظراتِ متفاوتی دربارهٔ آن نام شود. اغلب مواقع پیوندی که به هر نامِ قرمز مرتبط شده و در مقاله آمده، ممکن است ویرایشگرانِ مقاله را در ساختِ یک مقاله برای فردی کاملاً متفاوت اما با یک نامِ مشابه به‌اشتباه بیاندازد.

تمامِ قوانینی که به زندگی‌نامهٔ زندگان اعمال می‌شود به‌همان اندازه بر پیوندِ قرمز بر نامِ افراد نیز اعمال می‌شود. هنگامِ ایجادِ یک زندگی‌نامه از پیوندِ قرمز، باید مطمئن شوید که تمامِ لینک‌های ورودی و نامِ فرد به‌درستی ابهام‌زدایی شده باشند.

هنگام ایجاد مقاله، بهترین کار این است که:

  1. بررسی کنید که آیا لینک‌های قرمزِ موجود با ایجادِ این مقاله، آبی خواهند شد و احتمالاتِ ثانویه در ساختِ مقالاتِ مشابه را از میان ببرید.
  2. بررسی کنید که آیا لینک‌های ورودی به مقاله به‌درستی نشانی‌دهی شده است؛ وگرنه به تصحیحِ آن‌ها بپردازید.

به پرونده‌ها

نباید پیوندِ قرمز به پرونده‌هایی که نیست داده شود. پرونده‌هایی همچون عکس، فایل‌های اطلاعاتی و... .

با پیوندهای قرمز چه کنیم؟

به‌طورکلی اگر می‌تواند در آینده، مقاله شود باید به آن اجازه داد تا در مقاله باقی بماند؛ اما اگر احتمال یا دلیلی برای مقاله‌شدن ندارد، بهتر است پیوندِ آن حذف شود.

مقاله‌های خُرد

پیوندِ قرمز به مقاله‌ای را که در آینده به‌شکلی معقول ایجاد خواهد شد، به‌جای تبدیل به مقالهٔ خُرد که هیچ اطلاعاتِ مفیدی دربرندارد، باید به‌حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده ساخته شود. پیوندِ شعرخواندن ادیبان یک پیوندِ قرمز است؛ اما ادیبان شاعر مقاله است. به‌جای تبدیلِ شعرخواندن ادیبان به مقاله‌ای خُرد و پایین‌تر از سطحِ استاندارد با این مضمون:

شعرخواندن ادیبان بخشی از زندگی روزمرهٔ آنان است.

باید آن را به حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده یک مقالهٔ استاندارد از آن ساخته شود. ویرایشگرانِ ویکی‌ادبیات باید تلاش کنند مقاله‌هایی استاندارد و با مفاهیمِ کافی ایجاد کنند.

هدفِ پیوند قرمز آگاه‌سازیِ خوانندگانِ ویکی‌ادبیات به نیاز برای ساختِ مقالهٔ جدید با محتوای اطلاعاتِ حداقلی و استاندارد برای استفادهٔ خوانندگانِ آن است. ایجاد مقاله‌های خُرد و مینیمالیستی فقط به‌منظورِ خلاص‌شدن از شرّ یک پیوندِ قرمز، کلّ اهدافِ این روندِ سودمند را از بین می‌برد.

همچنین تبدیلِ شعرخواندن ادیبان به ادیبان شاعر در متنِ مقاله فقط به این منظور که میزانِ پیوندهای قرمز در مقاله را کم کنیم، نیز نباید انجام شود.

نمونه‌های دیگر

  • پیوندِ قرمز می‌تواند نشانگرِ این باشد که به یک مقالهٔ تازه نیاز است. هنگامی که یک مقاله نوشته می‌شود، به موضوعاتِ کلیدیِ وابسته به آن پیوند داده می‌شود تا درکِ درستی از موضوع به‌دست آید. حتی اگر این موضوعات هنوز مقاله‌ای ندارند؛ نباید پیوند قرمز آن‌ها حذف شود.
  • اگر پیوندی شکسته شده و احتمالاً به مقاله‌ای پیوند شده بوده که اکنون حذف شده است؛ نیازی نیست که پیوندش نیز باقی بماند یا ممکن است به مقاله‌ای که موجود است پیوند داده شود.
  • پیوندی که به‌وسیلهٔ ویرایشگری ساخته شده که دانشِ کافی از روش و باید و نبایدهای پیونددادن در مقالات نداشته است. همیشه ارزیابیِ پیوندها در چنین مواقعی ضروری است. شیوه‌نامهٔ پیونددهی را ببینید.
  • پیوندِ قرمز می‌تواند پیامدی از یک اشتباهِ تایپی باشد؛ مثلاً به‌جای ادیبان شاعر به ادیبان ساعر پیوندی داده شده باشد. در چنین مواقعی باید پیوند اصلاح شود. اگر یک غلطِ املایی رایج است، شاید بتوان با یک تغییرِ مسیر به مقاله، موضوع را اصلاح کرد؛ اما در هرحال؛ شما باید غلط‌های املایی در پیوندها را اصلاح کنید.
  • پیوندِ قرمز ممکن است پیامدِ یک غلطِ املایی عمدی باشد و باید به‌عنوانِ مقابله با خراب‌کاری با آن برخورد شود.
  • نامِ افرادِ ناسرشناس در فهرستی همچون فهرستِ دانش‌آموختگان سرشناسِ فلان دانشگاه که سرشناسیِ آن‌ها تأییدپذیر نیست باید حذف شوند.

جستارهای وابسته