ویکی‌ادبیات:ویکی‌بان

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
Wikipedia-Wikiban.png

الگو:سیاست ویکی‌ادبیات الگو:خلاصه ویکی‌بان دسترسی مدت‌داری است که برای نگهبانی از ویکی‌ادبیات[۱] به مدیران کمک می‌کند.[۲]

فلسفه وجودی

ویکی‌بانی نوعی نگهبانی پیشرفته از ویکی‌ادبیات به‌وسیلهٔ دسترسی‌های حذف، بستن و محافظت است، این دسترسی حساسیت کمتری برای انتخاب‌شدن دارد و درعین‌حال محدودتر است. فرد راحت‌تر انتخاب می‌شود و راحت‌تر هم عزل می‌شود تا نگهبانی ویکی‌ادبیات و انجام امور مدیریتی با پویایی دنبال شود.[۳]

اختیارات

«ویکی‌بان» اختیارات زیر را دارد:

حذف
۲–۱- حذف ویرایش و خلاصه‌ویرایش حاوی دشنام یا دربردارندهٔ اطلاعات شخصیِ نیازمند پنهان‌سازی
۲–۲- کمک در حذف زمان‌دار (منقضی‌شده) و حذف سریع (برپایهٔ ویکی‌ادبیات:معیارهای حذف سریع) به‌جز:
۲–۲–۱- پرونده‌ها که جزو صلاحیت بازبینان پرونده است و دسترسی جداگانه‌ای است.
۲–۲–۲- امکان دیدن نسخه‌های حذف شدهٔ صفحات را دارند؛ ولی اجازهٔ احیای آن‌ها را ندارند.[۴]
۲–۳- انتقال صفحه بدون برجای‌گذاشتن تغییر مسیر (حذف حاصل از تغییرمسیر)
بستن کاربر
۲–۴- بستن کاربرهایی که گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان یا مدیر نیستند، آن‌هم فقط با یکی از شرایط زیر:
۲–۴–۱- حساب‌های ایجادشده جهت فحاشی و خراب‌کاری آشکار (بستن کاربر ناقض سه‌برگردان و کاربری که حمله شخصی تک‌موردی کند، جزو اختیارات ویکی‌بان‌ها نیست.)
۲–۴–۲- حساب‌هایی که سابقاً ویرایش‌های مفید داشته‌اند؛ ولی اینک درحال خراب‌کاری یا دشنام‌گویی هستند، فقط به‌صورت کوتاه‌مدت (حداکثر ۲۴ ساعت) برای پایان‌دادن به روند دشنام‌گویی و رسیدگی بعدی توسط مدیران.
۲–۵- بستن نام کاربری نامناسب که درحال تبلیغ برای آن نام هستند
۲–۶- در زمان بستن نباید ارسال ایمیل و ویرایش در بحث خود کاربر بسته شود.
محافظت صفحه
۲–۷- در سطح نیمه‌محافظت حداکثر تا یک هفته
انتقال و ادغام
۲–۸- کمک به مدیران در انتقال صفحه‌ها و ادغام تاریخچه‌ها

همچنین ویکی‌بان‌ها دارای دسترسی‌های گشت، گشت خودکار، واگردان، بارگذار و تأییدشدهٔ پایدار هستند.[۵]

شرایط ویکی‌بان

کاربران گشت‌زن با بیش از ۳۰۰۰ ویرایش که در ماهِ منتهی به نامزدیشان حداقل ۱۰۰ ویرایش انجام داده‌اند و مدت ۱ ماه از زمان اعطای دسترسی گشت به آن‌ها گذشته باشد، می‌توانند برای این دسترسی نامزد شوند.

نظرخواهی اعطا و تمدید دسترسی

۴–۱- مدت زمان نظرخواهی اعطای دسترسی ۷ روز است و در ویکی‌ادبیات:درخواست برای دسترسی/ویکی‌بان برگزار می‌شود. این مدت قابل تمدید نیست.
۴–۲- تمامی کاربرانی که حداقل سه ماه قبل از شروع رأی‌گیری حساب کاربری‌شان باز شده باشد و در شش ماه منتهی به شروع نامزدی برای نظرخواهی حداقل ۱۰۰ ویرایش در فضای اصلی انجام دادند، می‌توانند در نظرخواهی مشارکت کنند.
۴–۳- در صورت کسب حداقل ۱۰ رأی موافق (به‌جز رأی نامزد به خود)[۶] و اجماع بیش‌تر از ۷۰٪ کاربران، دسترسی اعطا می‌شود.
۴–۴- مدت این دسترسی ۱ سال است و در صورت درخواست، هر سال باید نظرخواهی تمدید برگزار شود.
۴–۵- برای تمدید دسترسی، کاربر تا پیش از اتمام مدت یکسالهٔ دسترسی‌اش ۱۰ روز فرصت دارد اقدام کند در غیر این صورت بعد از اتمام دورهٔ یک‌ساله دسترسی به‌صورت خودکار توسط سامانه گرفته خواهد شد. شرایط نظرخواهی تمدید دسترسی مشابه نظرخواهی اعطای دسترسی است.
۴–۶- پس از جمع‌بندی نظرخواهی توسط یکی از مدیران یا دیوان‌سالاران (امکان اجرایی)، اعطا یا پس‌گرفتن دسترسی توسط ایشان انجام می‌گیرد. (امکان فنی)[۷]
۴–۷-بازپس‌گیری دسترسی: درصورتی‌که ویکی‌بان پیش از اتمام دورهٔ یک‌سالهٔ فعالیت خود، درخواست پس‌دادن دسترسی را داده باشد می‌تواند برای بازپس‌گیری دسترسی به تابلوی اعلانات مدیران مراجعه کند تا بعد از بررسی دلایل استعفا و مقدور بودن اعطای مجدد، دسترسی توسط دیوان‌سالاران اعطا شود. مدت اعتبار دسترسی برپایهٔ دسترسی پیشین سنجیده می‌شود.[۸]

کارهایی که ویکی‌بان نمی‌تواند انجام دهد

۵–۱- انجام کارهایی که نیاز به ابزارهای مدیریتی دارد و در بخش اختیارات به آن‌ها اشاره نشده‌ است.
۵–۲- «ویکی‌بان» نمی‌تواند جمع‌بندی نظرخواهی‌ها نظیر نظرخواهی پیشنهاد حذف یا نظرخواهی‌های عمومی که جزو مسئولیت مدیران است، را انجام دهد.
۵–۳- نمی‌تواند در درگیری کاربران فراتر از گشت خودکار (خواه در تام خواه در صفحه‌های بحث) قضاوت کند.
۵–۴- نمی‌تواند صفحات محافظت شده و فضای نام مدیاویکی را ویرایش کند.
۵–۵- نمی‌تواند پالایهٔ خراب‌کاری را ویرایش/ایجاد کند.
۵–۶- نمی‌تواند صفحات را احیا کند.
۵–۷-استفاده از ابزارهای حذف انبوه برای حذف دسته‌جمعی مانند توینکل، ویژه:حذف_دسته‌جمعی و ابزارهای مشابه
۵–۸-استفاده از ابزار پیام‌رسان انبوه مانند ویژه:پیام_انبوه
۵–۹-تغییر اختیارات و دسترسی دیگر کاربران
۵–۱۰- سایر اصول نوشته‌نشده در بخش اختیارات، مانند کاربر گشت‌زن است.

پس‌گرفتن دسترسی

۶–۱- دسترسی هر یک سال باید تمدید شود و در صورت درخواست‌ندادن، دسترسی، خودکار پس گرفته می‌شود.
۶–۲- اگر ۳ مدیر در ویکی‌ادبیات:تابلوی اعلانات مدیران به بی‌کفایتی «ویکی‌بان» رأی دهند دسترسی وی گرفته می‌شود.
۶–۳- در صورت تخلف در عملکرد یا عملکرد اشتباه یا انجام‌دادن اموری که در بالا اجازهٔ انجام آن داده نشده‌ است با مطرح‌کردن آن در صفحهٔ ناظر، پرونده بررسی می‌شود و در صورت تأیید ناظر دسترسی پس گرفته می‌شود.
جریمه
۶–۴- اگر کاربر برای گرفتن دسترسی، خود را نامزد کرد یا نامزد شد و رأی نیاورد تا سه ماه بعد نمی‌تواند درخواست جدید بدهد.
۶–۵- در صورت عزل «ویکی‌بان» تا مدتی نظرخواهی برای اعطای دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست. برای بار اول تا ۶ ماه و بار دوم تا ۱ سال به وی اجازهٔ درخواست داده نمی‌شود.
۶–۶- درخواست‌ندادن برای تمدید دسترسی بعد از یک سال یا موفقیت‌نشدن در تمدید دسترسی، مشمول جریمه (بند ۵–۶) نمی‌شود.

تخلف در عملکرد

۷–۱- تخلف در عملکرد به‌معنای انجام کارهایی است که ۱- در این سیاست‌نامه، «ویکی‌بان» از انجام آن‌ها نهی شده‌ است. ۲- انجام کنش‌های مدیریتی مخالف با سیاست‌های ویکی‌ادبیات و ویکی‌ادبیات:مدیر
۷–۲- کاربرانی که قصد عزل یا شکایت از «ویکی‌بان» به‌دلیل تخلف در عملکرد دارند باید به یکی از ذکرشده در بند ۷–۱ استناد کنند و برای شکایت‌های معمولی یا درخواست رسیدگی در تابلوی اعلانات مدیران و برای درخواست عزل در ناظر مطرح کنند.

مدیر شدن

۸–۱- دسترسی «ویکی‌بان» هیچ تضمینی برای گرفتن یا رد دسترسی مدیریت به فرد نمی‌دهد؛ ولی حسن‌نیت و عملکرد مناسب کاربر، باعث می‌شود که جامعه در نظرخواهی مدیریت آن کاربر، با دید بهتری قضاوت کند و مسلماً ویکی‌بانی که خوب عمل کند و فعال باشد، می‌تواند اجماع نظرخواهی مدیریت را راحت‌تر کسب کند. زمانی که فرد مدیر شد دیگر «ویکی‌بان» نخواهد بود.
۸–۲- ویکی‌بان بودن پیش‌شرط مدیرشدن نیست و نباید به‌صورت یک الزام در نظرخواهی مدیریت مطرح شود.

تداخل با مدیر

مدیران حق خنثی‌سازی عمل‌های این گروه را دارند و این کار جنگ چرخشی محسوب نمی‌شود.

پاسخگویی

ویکی‌بانان در مقابل اقداماتی که به‌وسیلهٔ ابزارهای مدیریتی انجام می‌دهند، مسئول هستند. اقدامات مدیریتیِ توضیح داده نشده می‌تواند موجب تضعیف روحیهٔ دیگر کاربرانی که از چنان ابزارهایی برخوردار نیستند شود. فقط منوط به قیود نزاکت، اجتناب از حمله شخصی و فرض حسن‌نیت، ویرایشگران در سؤال کردن یا انتقاد از اقدامات مدیریتی آزاد هستند. از ویکی‌بانان توقع می‌رود بی‌معطلی و با نزاکت به سؤالات دربارهٔ رفتارهای ایشان درخصوص ویکی‌ادبیات و اقدامات مدیریتی‌شان پاسخ دهند و هنگام نیاز آن‌ها را توجیه کنند.

ویکی‌بانانی که به‌طور جدی و مکرر، به‌شیوه‌ای مشکل‌دار عمل کنند و اعتماد یا اطمینان جامعه را از دست داده باشند، ممکن است تحریم شوند یا دسترسی ویکی‌بانی‌شان گرفته شود.[۹]

فهرست ویکی‌بانان

جستارهای وابسته

پانویس