ویکی‌ادبیات:نظریه‌های حاشیه‌ای

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:فهرست رهنمودها در زبان ویکی‌ادبیات، نظریه حاشیه‌ای به‌معنای بسیار عام برای توصیف ایده‌ای به‌کار می‌رود که تفاوت فاحشی با دیدگاه‌های شایع یا اصلی دارد. ازآنجاکه ویکی‌ادبیات نظریه‌های مهم را خلاصه می‌کند و هر مطلب را متناسب با میزان برجستگی آن می‌نمایاند، یک مقاله ویکی‌ادبیات نباید یک نظر حاشیه‌ای را بیش از آنچه واقعاً هست، سرشناس یا پذیرفته‌شده نشان دهد. اظهارات دربارۀ حقیقت یک نظریه باید مبتنی‌بر منابع مستقل غیروابسته باشد. اگر یک نظر حاشیه‌ای می‌خواهد در مقاله‌ای دربارۀ یک دیدگاه شایع اضافه شود، نظریه‌ای که پشتیبانی وسیع کارهای علمی مربوط به آن حوزه را ندارد، نباید در مقاله وزن ناشایست دریافت کند.[۱] همچنین باید منابع معتبری ذکر شوند که ارتباط نظر حاشیه‌ای به نظر اصلی را محکم و قوی تصدیق کنند.

دلایل زیادی برای این مسئله مطرح است. ویکی‌ادبیات جای صحه‌گذاردن بر موضوعات غیرمهم نیست و نباید هیچ وقت به چنین جایی تبدیل شود. ویکی‌ادبیات تالار گفت‌وگو برای تحقیقات دست‌اول نیست و برای آنکه نویسندگان و ویرایشگران مقالات ویکی‌ادبیات، نظریات مناقشه‌برانگیز را به‌شکل بی‌طرفانه‌ای بنویسند، بسیار ضروری است که نظر منابعِ ثانویهٔ مستقلی را که به اندازه کافی معتبر و با کیفیت است، دربارۀ موضوع مدنظر، بازگویی کنند.

سیاست حاکم درخصوص دیدگاه‌های حاشیه‌ای، همانا سه سیاست اصلی، «بیان حداکثری دیدگاه‌ها»، «تحقیق دست‌اول ممنوع»، و «اثبات‌پذیری» هستند. این قوانین با همدیگر، می‌گویند مقالات نباید شامل هیچ نوآوری باشد (چه تحقیقی و چه ترکیبی) و اینکه مطالبی که احتمال به‌چالش کشیده شدن دارند، به یک منبع معتبر نیازمند است و درنهایت اینکه، دیدگاه اکثریت و دیدگاه اقلیت مهم که در منابع معتبر آمده‌اند، باید به شکل منصفانه و متناسبی نشان داده شوند. اگر هر گونه نا سازگاری بین این شیوه‌نامه و سیاست‌ها باشد، سیاست‌ها ارجحیت دارند.

منابع معتبر

نوشتار اصلی ویکی‌ادبیات:اثبات‌پذیری

منابع مطمئن

منابع معتبر برای هر مقاله‌ای در ویکی‌ادبیات لازم‌ است. به آن‌ها برای این نیاز داریم که نشان دهیم یک دیدگاه به‌اندازه کافی سرشناس است که اجازه داریم به آن یک مقاله اختصاص دهیم یا خیر و برای اینکه یک دیدگاه حاشیه‌ای را در یک مقاله که دربارۀ دیدگاه‌های اصلی صحبت می‌کند بیاوریم، به منابع معتبر نیاز است که رابطۀ بین این دو را به‌شکل جدی توضیح دهد. منابع معتبر در ویکی‌ادبیات شامل مقالات علمی بازبینی‌شده (توسط داور مستقل)، کتاب‌های چاپ‌شده توسط انتشارات دانشگاهی، کتاب‌های درسی دانشگاهی، مجلات، ژورنال‌ها و کتاب‌های چاپ‌شده توسط انتشارات وزین و روزنامه‌های اصلی‌اند. نشریات دانشگاهی و بازبینی‌شده، معمولاً معتبرترین منابع‌اند؛ ولی منابع غیردانشگاهی معتبر را هم می‌توان در کنار منابع دانشگاهی استفاده‌ کرد.

منابع مستقل

منابع مستقل بهترین منابع برای توضیح درخصوص نظریه‌های حاشیه‌ای و تعیین اهمیت آن‌هاست. به‌صورت مشخص در یک مقاله وقتی قسمتی از صفحه درخصوص جنبه‌های گوناگون یک تئوری حاشیه‌ای مطلبی را بیان می‌کند این مطلب باید توسط منابع مستقل حمایت شود. موضوعاتی از علوم حاشیه‌ای که فاقد منبع مستقل‌اند نباید در صفحه بیان شوند. وجود منابع مستقل برای مشخص شدن رابطۀ بین تئوری حاشیه‌ای مطرح‌شده و موضوع علمی اصلی لازم است.

پانویس