ویکی‌ادبیات:مالکیت محتوا

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:سیاست‌های ویکی‌ادبیات

الگو:درباره

همهٔ صفحه‌های ویکی‌ادبیات (مقاله‌ها، رده‌ها، الگوها و...) می‌توانند توسط هر کاربری ویرایش شوند، همان‌گونه‌که ایجادکننده و نویسندهٔ اصلی مقاله می‌تواند؛ صرف‌نظر از اینکه آن کاربر چقدر [در آن زمینه] تخصص دارد و سابقهٔ مشارکت‌هایش چگونه است.

بعضی کاربران احساس مالکیت شدیدی نسبت به موضوع(هایی) در پروژه که در ایجاد آن نقشی داشته‌اند دارند (که می‌تواند رده‌ها، مقاله‌ها، تصاویر، انشاها، درگاه‌ها و الگوها باشد). بعضی پا را از این فراتر گذاشته و از موضوعات ایجادشده در برابر دیگران دفاع می‌کنند. این‌ افراد هیچ‌گونه تغییری در موضوع مرتبط را به هیچ‌کس نمی‌دهند یا گمان می‌کنند که فقط آنان هستند که باید دربارهٔ اینکه کی، کجا و چگونه باید مقاله تغییر کند، تصمیم بگیرند.

شما نمی‌توانید زمین و زمان را از ویرایش مطالب خود بازدارید و وقتی مطلبی وارد ویکی کردید، دیگر کنترلی بر آن نخواهید داشت و مطلب می‌تواند آزادانه توسط دیگران ویرایش شود. باتوجه‌به اینکه ویکی‌ادبیات دانشنامه‌ای مجازی است، احساس مالکیت دربارهٔ هیچ‌یک از مقالات معنا ندارد و هر کاربری درصورتی‌که مطالب نادرست در مقالات درج نکند حق ویرایش آزاد در همهٔ مقالات ویکی‌ادبیات را دارد. در صورت درج مطالب فاقد منبع معتبر، ویرایش دیگر کاربران به تصحیح مقاله‌ها خواهد انجامید؛ چون مالکیت مقاله‌ها در ویکی‌ادبیات دراختیار هیچ کاربری نیست.

نمونه‌ها

  • برخی مقالات در ویکی‌ادبیات مربوط به سیاست‌مداران ممکن است توسط برخی کاربران تحت کنترل‌، ویرایشی قرار گیرد.

پیغام‌ها

الگو:فهرست سیاست‌های رفتاری

پیغام‌هایی مانند پیام‌های زیر نشان‌دهندهٔ سعی کاربر(انی) در مالکیت بر مقالات است.

  • آیا شما صلاحیت لازم برای ویرایش فلان مقاله را دارید؟
  • واگردانی. شما خیلی دارید مقاله را ویرایش می‌کنید. نمی‌توانی آرام‌تر ویرایش کنی؟!
  • مشخص است که شما تجربه‌ای در فلان چیز ندارید.
  • من/او/ما این مقاله را به‌وجود آورده‌ام/است/ایم.
  • تازمانی‌که کیفیت کارت در این حد نیست، لطفاً دست به مقالهٔ من نزن.
  • مطالبی که من نوشته‌ام را تغییر ندهید تا دیگران نظرشان را در صفحهٔ بحث این مقاله بدهند.