ویکی‌ادبیات:صداقت

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:شیوه‌نامه

صداقت در تمامی زمان‌ها در ویکی‌ادبیات انتظار می‌رود؛ هنگام بحث دربارۀ متن مقالات و رفع اختلافات. کاربران باید آگاه باشند که شما ممکن است انتظار فرض حسن‌نیت از دیگران داشته باشید؛ ولی این برپایۀ فرض رعایت صداقت در رفتارهای شما است.

صداقت در رفتار

یک ویرایشگر صادق ویکی‌ادبیات:

  • از منابعی که می‌داند شایستۀ اعتماد نیستند استفاده نمی‌کند. آن‌ها را با رویکرد جانب‌دارانه خلاصه‌سازی و به مقالات اضافه نمی‌کند؛ به‌صورت عامدانه هنگام خلاصه‌سازی آن‌ها را تغییر نمی‌دهد. هنگامی که مقاله‌ای فهرست بلندی از منابع دارد، همۀ آن‌ها دقیقاً بررسی نمی‌شوند و کاربران نباید از این موضوع سوء‌استفاده کنند یا از منبع‌دهی جملات اجتناب کنند.
  • به‌صورت عمدی هویت یا مدرکش را جعل نمی‌کند. شما در ویکی‌ادبیات این انتخاب را دارید که کاملاً یا تا حدی ناشناس باقی بمانید؛ ولی این مجوزی برای جعل مدرک نیست. اگر دوست ندارید چیزی از هویت شما آشکار شود، اکیداً توصیه می‌شود آن را بیان نکنید؛ ولی جعل مدرک هم اعتبار شما و هم اعتبار پروژه را زیر سؤال می‌برد.
  • چیزی‌هایی که خود می‌داند ناصحیح است، نمی‌گوید؛ در همان‌حال از استدلالش دفاع می‌کند.
  • از چیزی که می‌داند اشتباه است، دفاع نمی‌کند.
  • هنگام ویرایش ویکی‌ادبیات نظر شخصی‌اش را مخفی نمی‌کند. اگرچه کاربران باید تلاش کنند که از منظر بی‌طرفانه ویرایش کنند؛ ولی تعارض منافع فقط زمانی ارزیابی‌پذیر است که کاربران انگیزه‌هایشان برای مشارکت را مخفی نکنند.
  • اطلاعاتی که به بحث مربوط است را در اختیار همه می‌گذارد، حتی اگر آن اطلاعات به‌نفع استدلالش نباشد. گلچین کردن یا بیان‌نکردن اطلاعاتی که با فرضیات شما در تضاد است، عدم صداقت از طریق حذف است.

صفحات مرتبط