ویکی‌ادبیات:شیوه‌نامه/تصاویر

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

  • براى افزودن تصویر به مقاله‌ها از قاب استفاده می‌شود و تصویر به‌شکل شناور آورده می‌شود.
  • به‌طور معمول آوردن تصویر در سمت چپ بر آوردن آن در سمت راست برتری دارد؛ اما در صورتی که در یک مقاله از چندین تصویر استفاده می‌شود، برای پرهیز از یکنواختی می‌توان تعدادی از آن‌ها را در سمت راست و تعدادی دیگر را در سمت چپ آورد.
  • متن نباید بین دو تصویر روبه‌روی هم فشرده شود. برای پرهیز از فشرده‌شدن متن بین دو تصویر می توانید گالری درست کنید یا یکی از آن‌ها را حذف کنید یا به‌جای دیگری منتقل کنید.
  • منبع تصویر باید به شکل نشانی اینترنتی (URL) دقیق یا هر روش دقیق دیگری (مثلاً ذکر کتاب‌شناسی دقیق به‌همراه شمارهٔ صفحه) در توضیحات پروندهٔ تصویر ذکر شود.
  • درصورتی‌که حق تکثیر تصویر متعلق به شماست (مثلاً عکسی را خودتان گرفته‌اید) در توضیحات پروندهٔ تصویر با ذکر عبارت {{گنو}} قالب مربوط به انتشار اثر تحت مجوز مستندات آزاد گنو به پروندهٔ فرستاده‌شده، اعمال می‌شود. توجه کنید که انتشار اثرتان تحت این اجازه‌نامه بعضی حقوق را از شما سلب خواهد کرد. برای آگاهی از جزئیات می‌توانید متن مجوز را بخوانید.
    • توجه کنید که اسکن/دیجیتالی‌کردن عکس شما را صاحب حقوق آن نمی‌کند؛ بنابراین برای تصاویر دارای حق نشری که به دست شما دیجیتالی شده‌اند از برچسب {{گنو}} استفاده نکنید و اصلاً آن‌ها را اینجا نفرستید.

برای کسب اطلاع از چگونگی کار با تصویرها به ویکی‌ادبیات:خودآموز (تصاویر) رجوع کنید.