ویکی‌ادبیات:خودآموز

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

ویکی‌ادبیات:خودآموز/سربرگ برگه‌ها

پرونده:Amoozesh -wikipedia.ogv
آشنایی با ویکی‌ادبیات
فیلم خودآموز ویرایش در ویکی‌ادبیات

خودآموز ویرایش ویکی‌ادبیات

درود! به ویکی‌ادبیات خوش آمدید.

ویکی‌ادبیات دانشنامه‌ای مجازی است که همگان مقاله‌های آن را می‌نویسند و ویرایش می‌کنند. شما هم می‌توانید در نوشتن مقاله‌های آن مشارکت کنید. این خودآموز به شما کمک می‌کند تا ویکی‌ادبیاتی شوید.

این خودآموز فقط یک خودآموز پایه ‌است و نه یک راهنمای جامع. اگر به‌دنبال جزئیات بیشتری هستید، در این خودآموز پیوندهایی به صفحه‌های دیگر هست که اطلاعات بیشتری دربر دارند. برای خواندن آن‌ها همزمان با خواندن این خودآموز، می‌توانید آن‌ها را در پنجره‌ای جداگانه یا برگه‌ای دیگر باز کنید.

همچنین پیوندهایی به صفحهٔ تمرین وجود دارد که در آن می‌توانید آن چه را می‌آموزید، تمرین کنید. همه‌ چیز را امتحان کنید و آسوده باشید! اگر چیزی را در این محل‌های تمرینی خراب کنید، کسی دلگیر نخواهد شد.

الگو:آموزش‌های تعاملی

الگو:کتاب‌های ویکی‌ادبیات پرونده:Fast tutorial-fa.pdf

ویکی‌ادبیات:خودآموز/پایین