ویکی‌ادبیات:جسور باشید

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:رهنمود موضوعیالگو:جعبه راهنما۲

ویکی‌ادبیات: جسور باشید جسور را می‌توان در سه کلمه بیان کرد: «فقط انجامش بده!» ویکی‌ادبیات شما را به جسور بودن در اصلاح دانشنامه دعوت می‌کند! اساس کار ویکی‌هایی مثل ویکی ما بر این است که هرچه افراد بیشتری، به اصلاح ایرادها و تکمیل کمبودهای آن همت بگمارند، پیشرفت آن ویکی چشمگیرتر خواهد بود. ما از همه می‌خواهیم که جسور باشند و کمک کنند ویکی‌ادبیات دانشنامه بهتری بشود. چند بار چیزی را خوانده‌اید و اندیشیده‌اید که «چرا این صفحه‌ها اصلاح نشده‌اند؟»، ویکی‌ادبیات نه‌تنها به شما اجازه می‌دهد صفحات را گسترش دهید یا بازبینی و ویرایش کنید، بلکه از شما می‌خواهد که چنین کنید. این نیاز به قدری مؤدب بودن دارد؛ ولی کار می‌کند. خواهید دید. هر بار که شما با مقاله‌ای برخورد کردید که احساس می‌کنید مطلبی در آن ناقص یا نادرست ذکر شده‌است، می‌توانید کم‌رویی را کنار گذاشته با شهامت هرچه تمام‌تر به اصلاح آن مقاله یا مطلب بپردازید. بدیهی‌است، همان‌طورکه از شما توقع می‌رود که تردید را در اصلاح صفحات کنار بگذارید، شما نیز باید سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌ادبیات را کاملاً رعایت کنید.

اینکه شما نوشتهٔ ناقص یا نادرست دیگری را اصلاح کنید، باعث ناراحتی و رنجش نویسندهٔ آن مطالب نخواهد شد. به‌همین ترتیب شما نیز باید بیاموزید که اگر یکی از کاربران ویکی‌ادبیات مطلبی را که شما نوشته‌اید ویرایش کرد یا تغییر داد، نباید از این مسئله دلگیر شوید. همه در ویکی‌ادبیات آزادند که صفحات را در مسیر بهبود محتوا و کاربری بهتر ویکی‌ادبیات تغییر دهند. هر مطلبی که دیگری به مقاله‌ای که شما آن را نوشته بودید اضافه می‌کند یا جایگزین مطالب شما می‌کند، اگر درستی آن اثبات‌پذیر باشد، باید از طرف شما و سایر کاربران، بااحترام پذیرفته شود.

شجاعت و شکیبایی

صفحات را جسورانه اصلاح کنید

ویکی‌ادبیات از شما می‌خواهد که در ویرایش صفحات واهمه‌ای نداشته باشید؛ اما معنی این جمله آن نیست که با شجاعت هرچه بیشتر، هر بلایی می‌خواهید سر هر صفحه‌ای بیاورید! اگر تازه به جمع کاربران ویکی‌ادبیات پیوسته‌اید، از تمرین در صفحه تمرین شروع کنید، تمامی صفحات راهنمای ویکی‌ادبیات برای ویرایش صفحات و نیز سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌ادبیات را یک بار از نظر بگذرانید، و آن وقت تغییرات کلی را در صفحات شروع کنید.

فضای نام مقاله

اگر می‌خواهید بخش بزرگی از یک مقاله را تغییر دهید، یا در مقالاتی تغییر ایجاد کنید که در درستی آن‌ها و بیان حداکثریِ دیدگاه‌ها بودن محتوای‌شان توافق وجود ندارد، روش درست آن است که ابتدا تغییرات را در صفحهٔ بحث آن مقاله وارد کنید، به سایرین فرصت دهید تا نظر شما را نقد کنند، و اگر در پایان برای اعمال تغییرات مدنظر شما توافق حاصل شد، به آن اقدام ورزید.

در تغییردادن محتوای یک مقاله هیج عجله‌ای نیست؛ بنابراین با صبر و حوصله، به دیگران فرصت دهید نظر خودشان را دربارهٔ تغییرات اساسی محتوای یک مقاله ابراز کنند. همچنین، اگر کاربری دست به تغییر در محتوای مقاله‌ای زد که از نظر شما اشتباه است، به‌جای بازگرداندن فوری صفحه به حالت قبلی، از او بخواهید برای تغییری که داده منبع یا دلیلی ذکر کند. اگر دلیل وی موثق و قانع‌کننده نیست، تغییرات را به‌حالت اول بازگردانید.

مراقب باشید، با خشم و شتاب بیهوده خودتان را مشمول قانون سه برگردان نکنید!

فضای نام‌های غیرمقاله

توجه کنید که همان‌قدرکه شجاعت در تغییر دادن محتوای یک مقاله خوب است، شجاعت ورزیدن در تغییر یک «الگو» در ویکی‌ادبیات می‌تواند مخرب باشد. هر الگو در چندین صفحه استفاده می‌شود، و تغییر متن یا ظاهر آن در تمام آن صفحات منعکس می‌شود. (به‌همین‌دلیل بسیاری از الگوهایی که به‌طور گسترده در ویکی‌ادبیات استفاده می‌شوند، توسط مدیران محافظت شده‌اند و برای کاربران عادی تغییرناپذیرند) این مسئله دربارۀ برخی رده‌ها و تصاویر نیز مصداق دارد. از همین روی قبل از اعمال هر تغییر در چنین صفحاتی باید این تغییر را در صفحهٔ بحث آن الگو پیشنهاد کنید و مدت زمان کافی در اختیار سایر کاربران بگذارید تا تغییر شما را ارزیابی کنند.

جستارهای وابسته

منابع