ویکی‌ادبیات:از کلمات تکلف‌آمیز اجتناب کنید

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

هنگام نوشتن مقاله‌ها از کلمات تکلف‌آمیز و تملق‌آمیز اجتناب کنید؛ زیرا این‌ گونه توصیف‌ها اطلاعات واقعی منتقل نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، به‌جای «مهم»، «برجسته» یا «تأثیرگذار» خواندن یک فرد، حقایقی دربارۀ او بنویسید تا خواننده خود قادر باشد استنتاجی شخصی‌ دربارۀ فرد مدنظر انجام دهد. اگر موضوعی جالب، طعنه‌آمیز یا درخور ملاحظه است، آن را نشان دهید، نگویید. کلمات تکلف‌آمیز معمولاً برپایهٔ دیدگاه‌های فردی استوارند و کمکی به تثبیت سرشناسی یک مقاله نمی‌کنند. از استفاده از این کلمات خصوصاً در بخش آغازین مقاله اجتناب کنید.

مثال‌ها

این جمله تکلف‌آمیز شمرده می‌شود
قلم جلال توانا و درخشان است.
درست
قلم جلال از نظر غنای ادبی طبق نظر پژوهشگران ادبیات معاصر و حتی منتقدان نثر آل‌احمد در چندین ردیف‌ بالا در جدول رمان‌نویسان تأثیرگذار بر ادبیات معاصر ایران قرار دارد و البته که باید منابع معتبر این ادعا را نیز در مقاله درج کرد.

کلماتی که باید در استفاده از آن دقت کنید

واژه‌های زیر فهرست کلماتی است که معمولاً در زبان فارسی به‌صورت تکلف‌آمیز استفاده می‌شود. کاربرد آن‌ها در مفهومی تکلف‌آمیز در مقالهٔ دانشنامه‌ای صحیح نیست. الگو:آغاز ستون الگو:شکست ستون

 • متواتر
 • تحسین‌آمیز
 • متحیرکننده
 • خیره‌کننده
 • اعجاب‌انگیز
 • مقتدر
 • توانا
 • زیبا
 • بهترین
 • زیباترین

الگو:شکست ستون

 • متعارف
 • درخشان
 • زیرک
 • باهوش
 • باجذبه
 • باکلاس
 • استاد بزرگ
 • دانشمند ارجمند
 • فرزانه

الگو:شکست ستون الگو:پایان ستون