الگو:سرخط/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

این الگو این امکان را می‌دهد تا به سر خط رفت بدون آن که پاراگراف جدیدی ایجاد شود.

توجه: برای ایجاد پاراگراف جدید از این الگو استفاده نکنید. به دیگر سخن در مقاله‌ها معمولاً نباید از این الگو استفاده کرد خصوصاً چون تفاوت کد و خروجی کد را زیاد می‌کند و ویرایش برای تازه‌کارترها دشوار می‌شود. به جایش دوبار اینتر بزنید.

نمونه

مثال

من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.{{سخ}}من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.

می‌دهد:

من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.
من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.


پارامتر نخست این الگو می‌تواند یک عدد طبیعی باشد که در صورت فراهم‌شدن به همان تعداد سرخط ایجاد می‌کند. مثلاً {{سرخط|5}} پنج سرخط تولید می‌کند.