الگو:بیت

From ویکی‌ادبیات
(Redirected from الگو:ب)
Jump to: navigation, search
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای نمایش اشعار به کار می‌رود.

کاربرد

قبل از بیت‌های شعر باید از الگوی {{شعر}} استفاده کنید.برای هر بیت از شعر به صورت زیر از الگوی ب (مخفف بیت) استفاده کنید:

{{ب|مصراع اول|مصراع دوم}}

در پایان شعر نیز باید از الگوی {{پایان شعر}} استفاده کنید.

این الگو برای نوشتن شعر در ویکی‌پدیا به کار می‌آید.

نمونه

دستورهای زیر:

{{شعر}}
{{ب|دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند|واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند}}
{{م|بیخود از شعشهٔ پرتو ذاتم گردند}}
{{م|باده از جام تجلی صفاتم دادند}}
{{پایان شعر}}

نمونه نستعلیق

  • نکته: در صورت استفاده از نستعلیق {{دارای نستعلیق}} را استفاده کنید تا اگر کاربر فونت نستعلیق را ندارد از آن را نصب و استفاده نماید.

دستورات زیر:

{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند|واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند}}
{{م|بیخود از شعشهٔ پرتو ذاتم گردند}}
{{م|باده از جام تجلی صفاتم دادند}}
{{پایان شعر}}

چنین نتیجه می‌دهد:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندواندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشهٔ پرتو ذاتم گردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند

نکات استفاده

  • برای نوشتن به شکل نستعلیق با این الگو آن را به صورت {{شعر|نستعلیق}} به کار بگیرید.
  • اگر می‌خواهید که برای شعر سبک اضافه‌ای به کار بگیرید از |سبک استفاده کنید.
    برای رنگ پشت‌زمینه دلخواه {{شعر|سبک=background: blue}}
    رنگ دلخواه برای متن {{شعر|سبک=color: white}}
    برای قرار نگرفتن در وسط {{شعر|سبک=margin: 0}}

نمونه‌ای از ترکیب هر سه:

{{شعر|سبک=background: blue; margin: 0; color: white}}
{{ب|دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند|واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند}}
{{پایان شعر}}
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندواندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
  • برای اشاره به منبع شعر می‌توانید به الگو {{پایان شعر}} یک پارامتر بدهید.

نمونه:

{{شعر|سبک=background: blue; margin: 0; color: white}}
{{ب|دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند|واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند}}
{{پایان شعر|غزلیات حافظ}}
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندواندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
— غزلیات حافظ

الگوهای مرتبط

خطای لوآ در پودمان:Effective_protection_level در خط 66: attempt to index field 'TitleBlacklist' (a nil value).