الگو:اصلی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

خطای لوآ در پودمان:Effective_protection_level در خط 66: attempt to index field 'TitleBlacklist' (a nil value).

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

کاربرد ساده
{{اصلی|مقاله}}
کاربرد کامل

{{اصلی|صفحه ۱|صفحه ۲|صفحه ۳| ... |l1 = عنوان صفحه ۱|l2 = عنوان صفحه ۲|l3 = عنوان صفحه۳|...|selfref = yes}}

پارامترها

<templatedata> { "params": { "1": { "label": "مقاله ۱", "description": "اولین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "example": "ویکی‌پدیا", "type": "wiki-page-name", "required": true, "suggested": true }, "2": { "label": "مقاله ۲", "description": "دومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "type": "wiki-page-name" }, "3": { "label": "مقاله ۳", "description": "سومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "type": "wiki-page-name" }, "l1": { "label": "عنوان مقاله ۱", "description": "عنوان نمایشی برای اولین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "type": "string" }, "l2": { "label": "عنوان مقاله ۲", "description": "عنوان دومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "type": "string" }, "l3": { "label": "عنوان مقاله ۳", "description": "عنوان سومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.", "type": "string" } }, "description": "بعد از عنوان یک بخش، برای پیوند به مقاله‌(های) کامل در رابطه با این بخش، استفاده می‌شود.", "paramOrder": [ "1", "l1", "2", "l2", "3", "l3" ] } </templatedata>